jueves, 5 de mayo de 2011

GREGO I-TRABALLOS (3ª AVALIACIÓN).

A MULLER NO MUNDO ANTIGO


1.- Visións da muller na literatura grega. A muller na épica, na lírica arcaica, na traxedia e na comedia.

2.- Necemento e educación. As condicións de vida da muller ata o matrimonio.

3.- Matrimonio e divorcio. As condicións de vida da muller casada. Esposas, concubinas, heteras e prostitutas.

4.- Muller e ciencia: Hipatia de Alexandría.

5.- Muller, política e sociedade. A muller na democracia ateniense. Aspasia de Mileto. A muller na política romana. Cleopatra. Teodora.

6.- Mulleres que escribiron na Antigüidade. Escritoras en Grecia: Safo de Lesbos. Escritoras en Roma: Cornelia, Hortensia...

7.- A sexualidade no mundo antigo: heterosexualidade, homosexualidade masculina, lesbianismo e pederastia. A sexualidade na mitoloxía.

8.- A muller no dereito antigo. Dote, herencia e tutela. Matrimonio, divorcio, aborto e adulterio nos textos xurídicos.

9.- A muller na historia de Grecia. A muller na civilización minoica e micénica. A muller na época clásica: modelo ateniense e modelo espartano. A muller na época helenística.

10.- Muller e filosofía: visións da muller nos textos filosóficos.

6 comentarios:

Sergio dijo...

1.- Visións da muller na literatura grega. A muller na épica, na lírica arcaica, na traxedia e na comedia.

Nerea Pena dijo...

2.- Necemento e educación. As condicións de vida da muller ata o matrimonio.

Nerea dijo...

mulleres escritoras na antiguedade.Escritoras de grecei:selfos y escritoras de roma

Mercedes dijo...

A muller e a filosofía .visión da muller nos textos filosóficos

Nela dijo...

Muller e ciencia: Hipatia de Alexandría

lily dijo...

3.- Matrimonio e divorcio. As condicións de vida da muller casada. Esposas, concubinas, heteras e prostitutas
lily